Energetika i rudarstvo

Sektor energetike, rudarstva i obnovljivih izvora suočava se sa brojnim izazovima, koji se pre svega ogledaju u nestabilnosti svetskog tržišta energenata i metala, kao i novim ekološkim zahtevima koji se pred proizvođače iz ovog sektora iznova postavljaju.
 
Naše razumevanje kompleksnih problema sa kojima se suočava ovaj sektor, kao i naše iskustvo stečeno dugogodišnjim radom, omogućavaju nam da efikasno pružamo razne usluge klijentima iz ovog sektora, kao i da im pomognemo da prevaziđu sve izazove, optimizuju performanse i ispune zadate ciljeve.

                                          Reference

„Kompanija Moore pruža kvalitenu uslugu, revizija se vrši blagovremeno i postoji mogućnost da dobijemo podršku i savet izvan revizije, kada nam je to potrebno. Tim revizije je bio veoma profesionalan u svom pristupu. Treba istaći njihovu stručnost, i dugogodišnje iskustvo koje može pomoći u poboljšanju poslovanja preduzeća.“

Milica Adamović, Finansijski direktor, Nacionalni park Đerdap