Goran Marković

„Kao finansijska institucija koristimo usluge najboljih eksternih revizora tokom svoga poslovanja. Sa timom revizora iz Moorea saradjujemo veoma uspešno nekoliko poslednjih godina na naše i njihovo zadovoljstvo. Komunikacija je dvosmerna i bez prepreka što rezultira obostranim poverenjem, efikasnim radom i saradnjom. Pružena usluga je uvek kvalitetna i na visokom nivou. Saradjivaćemo i dalje.“