Dragana Orlović

Dragana Orlović

Pomoćnik menadžera - Rukovodilac ogranka

Dragana je na poziciji Pomoćnika menadžera i rukovodilac je našeg ogranka u Novom Sadu. Ima 20 godina iskustva u reviziji i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Kvalifikovana je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i evaluaciju računovodstvenih politika. Takođe ima iskustvo u poslovima revizije projekata implementiranih od strane nevladinih organizacija.

Services

  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Neprofitne organizacije
  • Poljoprivreda i prehrana
  • Proizvodnja
  • Trgovina