Jelena Terzić

Partner - Zamenik direktora

Jelena Terzić

Jelena Terzić je je partner u Javnom sektoru i zamenik direktora u Moore Stephens Revizija i Racunovodstvo d.o.o., Licencirani ovlašćeni revizor i član saveta Komore ovlašćenih revizora Srbije.

Tokom 18 godina duge profesionalne karijere bila je odgovorna za pružanje usluga revizije i savetodavnih usluga u računovodstvu i reviziji brojnim vladinim i nevladinim organizacijama, državnim institucijama i agencijama i lokalnim zajednicama koje implementiraju projekte finansirane od strane brojnih internacionalnih i lokalnih donatora. Iskustvo stečeno radom na ovim poslovima omogućava joj da zadovolji zahteve klijenata u pogledu izveštavanja, a takođe i da im pomogne da bolje razumeju specifične zahteve različitih donatora vezane za implementaciju projekata.

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Poreski konsalting
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Javni sektor
  • Neprofitne organizacije