Katarina Savić

Senior menadžer

Katarina Savić

Katarina ima zvanje Ovlašćeni revizor i na poziciji je Menadžera u firmi. Ima 8 godina radnog iskustva i to najvećim delom u oblastima koji se tiču revizorskih poslova vezanih za usluge i izveštaja vezanih za realizacije projekata implementiranih od strane nevladinih organizacija (domaćih i inostranih), državnih agencija i institucija i drugih organizacija, a finansiranih od strane eminentnih inostranih i domaćih donatora. Njeno iskustvo uključuje i značajno međunarodno iskustvo stečeno u timskom radu sa ekspertima iz Moore Stephens LLP, London na poslovima revizija projekata u zemlji i regionu.

Services

  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Javni sektor
  • Neprofitne organizacije