Katarina Savić

Katarina Savić

Senior menadžer

Katarina je Licencirani ovlašćeni revizor na poziciji Senior menadžera u odeljenju za reviziju javnog i nevladinog sektora (NGO). Od početka svoje karijere je zaposlena u našoj firmi, i tokom 11 godina duge profesionalne karijere se bavila revizorskim i konsalting poslovima u vezi sa projektima implementiranim od strane nevladinih organizacija, državnih agencija i institucija i drugih organizacija, finansiranim od strane eminentnih inostranih i domaćih donatora

Iskustvo stečeno radom na ovim poslovima omogućava joj da klijentima pomogne da bolje razumeju i pravilno primene specifične zahteve donatora definisane u projektnim dokumentima, u vezi sa finansijskim izveštavanjem, kao i njihovu pravilnu primenu u kontekstu domaće zakonske regulative relevantne za delatnost klijenta. Njeno iskustvo uključuje i značajno međunarodno iskustvo stečeno u timskom radu sa međunarodnim ekspertima na poslovima revizije projekata u zemlji i regionu.
 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Javni sektor
  • Neprofitne organizacije