Marija Puača

Menadžer

Marija Puača

Marija ima 10 godina radnog iskustva na pružanju računovodstvenih usluga i pretežno je zadužena za računovodstvo stranih klijenata. Specijalizovana je za izveštavanje prema inostranstvu u skladu sa zahtevima klijenata, analizu i kontrolu PDV, kao i izvođenje i knjiženje svih računovodstvenih operacija, uključujući i obračun zarada. Marija je bila rukovodilac ili član tima na raznim projektima prilikom pružanja usluga računovodstva, finansijskog i poreskog konsaltinga za potrebe brojnih klijenata.
 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Racunovodstvene usluge

Sectors

  • Energetika i rudarstvo
  • Poljoprivreda i prehrana
  • Trgovina