Marija Puača

Marija Puača

Senior menadžer

Marija je Senior menadžer i zamenik rukovodioca odeljenja za računovodstvo i poreze, zadužena za računovodstvo stranih klijenata. Ima 18 godina radnog iskustva na raznim računovodstvenim poslovima, a specijalizovana je za izveštavanje prema inostranstvu u skladu sa zahtevima klijenata.  Marija je bila rukovodilac na brojnim projektima pružanja usluga računovodstva, obračuna zarada, finansijskog i poreskog konsaltinga. Poseduje sertifikat za poresko savetovanje Privredne komore Beograda

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Poreski konsalting
  • Racunovodstvene usluge

Sectors

  • Energetika i rudarstvo
  • Hotelijerstvo i turizam
  • Poljoprivreda i prehrana
  • Trgovina