Gordana Vukosavljević

Gordana Vukosavljević

Menadžer - International liaison

Gordana je Pomoćnik menadžera u našem sektoru za reviziju. Ima 5 godina iskustva u reviziji, snimanju i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Kvalifikovana je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI. Uža specijalizacija joj je implementacija MSFI 16.
 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Energetika i rudarstvo
  • Proizvodnja
  • Špedicija i transport
  • Trgovina