Milena Palangetić

Milena Palangetić

Senior menadžer

Milena je Licencirani ovlašćeni revizor i na poziciji je Senior menadžera u našem ogranku u Nišu. Ima 13 godina iskustva u reviziji i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Kvalifikovana je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI.
 

Services

  • Poreski konsalting
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Neprofitne organizacije
  • Proizvodnja
  • Trgovina