Duh kolektiva

Poslovna kultura u firmi je takva da se podstiču prijateljski, gotovo familijarni odnosi među zaposlenima, a sputava rivalstvo i karijerizam. Hijerarhija je znatno manje primetna nego u sličnim konkurentskim firmama. Neguje se kolektivni duh, a i zaposleni koji su iz raznih razloga (što je imanentno našoj profesiji) napustili firmu ostaju joj i dalje privrženi. Na tradicionalnim godišnjim manifestacijama poput: Team building, Alumny day, Client reception i Sportski dan uzimaju učešće svi zaposeni, (što je u najvećim firmama uobičajeno privilegija samo za menadžerski kadar).