Putovanja

Kao društveno odgovorna firma, Moore već dugi niz godina finansira projekat "Putujemo u Evropu" zahvaljujući kojem je velik broj studenata besplatno putovao po Evropi i upoznavao druge kulture. Za potrebe klijentata sa prekograničnim poslovanjem, kao i kroz saradnju sa firmama Moore-a iz drugih zemalja, postoji potreba da se često putuje u inostranstvo. Osim redovnog putovanja u zemlje regiona, naši zaposleni  (uključujući i one u seniorskim i juniorskim zvanjima) boravili su i u mnogim drugim zemljama, na svim kontinentima. Za one koji vole da putuju to može biti dobra vest, a za ostale, informacija da se na terene u ‚‚egzotične zemlje‚‚ putuje samo uz prethodnu saglasnost zaposlenog.