Plovidba brodom

Po okončanju naporne sezone za zaposlene Moore Stephens-a organizovana je plovidba brodom po Dunavu i Savi. Bila je to jedinstvena prilika da po toplom letnjem danu, uz blagi povetarac, zaposleni dožive Beograd iz drugačije perspektive i uživaju u selekciji odabranih jela i pića.