Moore Stephens na Danima karijere

Moore Stephens na Danima karijere

Mi u Moore Stephens-u prepoznajemo značaj zapošljavanja najboljih studenata i potrebu da budemo bliži njima, kao i fakultetima sa kojih dolaze. U tom cilju preduzimamo niz aktivnosti, a učešće na Danima karijere je samo jedna od njih. Uvereni smo da zaposlenje u našoj firmi pruža brojne prednosti u odnosu na konkurentske firme (o čemu se može više pročitati na stranici Karijera i u štampanom lifletu).
Naš štand je posetilo više od 200 potencijalnih kandidata (svršenih i nesvršenih studenata) kojima su deljeni propagandni materijali i odgovarano na pitanja u vezi sa poslovanjem firme i mogućnostima otpočinjanja karijere u njoj. Nakon sprovedenih intervjua (Speed dating) dva kandidata su primljena na stručnu praksu, a formirana je baza CV ostalih kandidata koji će u slučaju potrebe biti naknadno kontaktirani.