Milena Balj

Milena Balj

Menadžer - Moore ambasador

Milena radi na poziciji Menadžera u u odeljenju za reviziju javnog i nevladinog sektora (NGO). Ima 8 godina radnog iskustva, najvećim delom stečenog u oblastima koje se tiču usluga uveravanja, finansijske revizije i ostalih revizorskih poslova u vezi sa finansijskim izveštajima projekata koji su implementirani od strane nevladinih organizacija, državnih agencija i institucija, međunarodnih i drugih organizacija, finansiranih od strane stranih i domaćih donatora. Ima značajno međunarodno iskustvo stečeno u timskom radu sa međunarodnim ekspertima na poslovima revizija projekata u zemlji i inostranstvu.
 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Javni sektor
  • Neprofitne organizacije