Milena Balj

Asistent menadžera

Milena Balj

Milena je na poziciji Pomoćnika rukovodioca, i u procesu je sticanja zvanja Ovlašćenog revizora. Ima 7 godina radnog iskustva, većinskim delom stečenog u oblastima koje se tiču revizorskih poslova vezanim za usluge i finansijske izveštaje projekata koji su implementirani od strane nevladinih organizacija (domaćih i inostranih), državnih agencija i institucija i drugih organizacija, a finansiranih od strane eminentnih ino i domaćih donatora. Njeno iskustvo uključuje i međunarodno iskustvo stečeno u timskom radu sa ekspertima iz Moore Stephens LLP, London na poslovima revizija projekata u zemlji i inostranstvu.

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Finansijski sektor
  • Javni sektor
  • Neprofitne organizacije