Milena Balj

Milena Balj

Menadžer - Moore ambasador

Milena radi na poziciji Menadžera u u odeljenju za reviziju javnog i nevladinog sektora (NGO). Ima 11 godina radnog iskustva, najvećim delom stečenog u oblastima koje se tiču usluga uveravanja, finansijske revizije i ostalih revizorskih poslova u vezi sa finansijskim izveštajima projekata koji se implementiraju od strane nevladinih organizacija, državnih agencija i institucija, međunarodnih i drugih organizacija, finansiranih od strane domaćih i stranih donatora, poput EC, UNHCR, UNDP, UNICEF, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Swedish International Development Co-operation Agency (SIDA), GIZ, Global Fund, Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Poseduje i značajno međunarodno iskustvo stečeno u timskom radu sa međunarodnim ekspertima na poslovima revizija projekata u zemlji i inostranstvu.

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Javni sektor
  • Neprofitne organizacije