Istorija

Osnovani smo 1994. godine kao pravni sledbenik sektora za reviziju bivše Službe društvenog knjigovodstva Srbije (SDK)  koja je u periodu od 1973. godine pa sve do ranih 90-ih godina jedina pružala usluge revizije u bivšoj SFRJ. Ponosni smo na činjenicu da su naše starije kolege učile reviziju u njenoj postojbini Londonu, u vreme kada je reč revizija bila potpuno nepoznata u ovom delu Evrope.

Početkom 1994. godine, sa dolaskom vodećih revizorskih kompanija u Srbiju, osnovano je komercijalno revizorsko preduzeće „Revizija i računovodstvo“ u koje je prešao skoro celokupni revizorski kadar SDK, a od kojih se njih desetak još uvek nalazi u našim redovima.

Svesni potrebe za uključenje u globalni računovodstveni biznis 2002. godine smo pristupili međunarodnoj računovodstvenoj asocijaciji MGI u čijem sastavu smo poslovali do 2008. godine pod nazivom „MGI Revizija i Računovodstvo“.

U težnji da svojim klijentima pružimo veću prohodnost na međunarodno tržište kapitala, a zaposlenima metodološku podršku i međunarodnu stručnu obuku, nakon privatizacije preduzeća od strane konzorcijuma zaposlenih 2008. godine, postali smo punopravni član Moore Stephens International.

Kao deo širih organizacionih promena, 9. septembra 2019. godine naša Mreža je promenila naziv iz Moore Stephens International Limited u Moore Global Network Limited, a promenu imena je pratila promena brenda i logo-a iz Moore Stephens u novi brend i logo Moore. Naša firma je u svemu uskladila svoj vizuelni identitet sa globalnim promenama, a pravni naziv firme je ostao nepromenjen.