Finansijski sektor

Finansijski sektor, a posebno njegov bankarski deo, u poslednjoj deceniji dolazi u centar pažnje javnosti (svetske i domaće), kao rezultat brojnih skandala koji su rezultirali finansijskim slomovima i bili jedan od glavnih generatora poslednje svetske ekonomske krize. Ovo je za posledicu imalo da ovo (već regulisano) tržište bude podvrgnuto dodatnim strožim regulativama i dovelo do pojačane kontrole od strane centralnih banaka, koja je sa kontrole banaka priširena i na revizorska društva.

Finansijski sektor je regulisano tržište, a revizija finansijskih izveštaja banaka predstavlja privilegiju (ali i odgovornost) samo malog broja elitnih revizorskih kuća. Među njima se na tržištu Srbije nalazi i Moore doo, kao jedna od trenutno osam revizorskih firmi ovlašćenih za reviziju banaka od strane Narodne banke Srbije (od kojih se revizijom aktivno bavi njih šest).

Na ovoj listi se nalazimo od samog osnivanja 1994. godine, a tokom 24 godine poslovanja obavili smo reviziju finansijskih izveštaja za više desetina banaka, od kojih su mnoge u procesu privatizacije i restrukturiranja bankarskog sektora u Srbiji pripojene međunarodnim bankarskim grupacijama ili na drugi način prestale sa poslovanjem.

Osim banaka, naši kljenti su i brojna osiguravajuća društva, brokerske kuće, lizing društva i fondovi, a poslednjih godina, nakon novih zakonskih rešenja, i platne institucije.
Pored revizorskih usluga (koje najčešće uključuju i verifikaciju IT sistema bezbednosti podataka u skladu sa standardom 27001) klijentima iz finansijskog sektora  pružamo i brojne druge usluge.

                                          Reference

"... Njihov rad je uvek nezavisan, objektivan, sa odgovarajućim nivoom skepticizma, koji nameće i dodatna angažovanja za utvrđivanje sigurnog stava da je nešto ispravno, kako je navedeno u izveštajima.
Sjajno je sarađivati sa timom iskusnih stručnjaka koji je spreman da uloži dodatne napore kako bi usluga bila izvršena i pre planiranih rokova..."

Mr Bojan Kekić, Predsednik Izvršnog odbora, Banka Poštanska Štedionica